BHP

Bezpieczeństwo ma podstawowe znaczenie dla nas i dla naszych klientów. Od założenia firmy w 1992 r. Mil-tek nigdy nie musiał korzystać z posiadanej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.