Polityka Ochrony Środowiska

Ochrona środowiska, w którym żyjemy i pracujemy, wchodzi w skład wartości i zasad Mil-tek.