Filmy: Tektura i papier

Ponad 50% odpadów powstających w przedsiębiorstwach i instytucjach to tektura.