Rozwiązania Mil-tek do Belowania i Recyklingu

Ponad 50% odpadów powstających w przedsiębiorstwach i instytucjach to tektura. Te odpady zajmują dużo miejsca.