Rozwiązania do Belowania i Recyklingu Tworzyw Sztucznych

Obecnie odzyskujemy tylko 5 procent produkowanych tworzyw sztucznych. To trzeba zmienić.