Handel detaliczny

Sprzedawcy detaliczni mają do czynienia z ciągłym powstawaniem zróżnicowanych odpadów w magazynach i sklepach.